--Ads--

BAGUIO CITY- Natiliw ti maysa nga estudyante kalpasan a nagtakaw daytoy iti supermarket iti Baguio City itay laeng nabiit.


Ti suspek ket agtawen iti 19-anyos, 3rd year high school, tubo ti Caloocan City ken residente ti Bakakeng Sur, Baguio City.


Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon, nakita ti security guard ti suspek a magmagna paruar iti supermarket a nakaiggem ti dakkel a black bag.


Dagus nga inasitgan ken sinukimat ti security guard ti linaon ti bag ti suspek ken ditoy a nadiskobre ti 26 a pedaso ti Lady’s Choice Mayo Doy nga aggatad iti P4,764.


Naduktalan a saan a nabayadan ti nasao nga items.


Gapu iti daytoy, naiturong ti suspek iti kustodiya ti pulisya ken manamnama a mapilaan daytoy iti kaso a panagtakaw.