--Ads--

BAGUIO CITY – Dinadael ti nagtipon a pwersa ti PNP ken PDEA ti nasurok dua a milyon a pisos a gatad dagiti marijuana plants iti tallo a disso iti nagbeddengan ti Sadanga, Mountain Province ken Buscalan, Tinglayan, Kalinga idi kanikadua.

Maibasar iti report, dumanon iti 5,250 a puon ti fully-grown marijuana plants ti nadiskobre dagiti operatiba iti Site 1 ken Site 2 bayat a nadiskobre ti 8,500 grams dagiti bulong ken tulang ti marijuana plants a mapagpagango iti Site 3.

Nupay kasta, awan ti natiliw a marijuana cultivators kabayatan ti nasao nga operasyon.