--Ads--

BAGUIO CITY – Manamnama a maikkat iti listaan ti 1.3 million a benepisyaryo ti Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps) gaputa naduktalan nga adda ti kabaelan dagitoy iti biag.

Sigun kenni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, inisyal paylaeng ti nasao a bilang gaputa sigun kenni DSWD Secretary Erwin Tulfo ket adda pay dagiti maikkat a benepisyaryo.

Dinakamat ni Angeles a ti P15-B a maiwaras koma kadagiti nasurok maysa million a benepisyaryo a maikkat iti listaan ket maipaay kadagiti baro ken maikari a pamilya.

Gapu iti daytoy, mangiruar ti DSWD iti baro a nagan dagiti benepisyaryo kalpasan a madalusan ti listaan ti 4PS.

Impeksa met ni President Ferdinand Marcos Jr. ti suportana iti aksyon nga ipatpatungpal ni DSWD Secretary Erwin Tulfo.

Padaanan met ti panakiyuman ti Bombo Radyo Baguio iti dadaulo ti DSWD-Cordillera seknan iti bilang dagiti benepisyaryo ti 4PS a maikkat iti listaan.