--Ads--
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Fla...

BAGUIO CITY- Naladingitan dagiti Cordillerans nga OFWs sadiay Asan, South Chungcheong Province, South Korea kalpasan a pimmusay ti maysa a katrabaho dagitoy sadiay.

Sigun kenni Bombo International Correspondent Ruel Toquero ken maysa metlaeng nga OFW sadiay South Korea, kinunana a ti pimmusay ket maysa a lalaki nga agtawen iti 27 a residente ti Wangal, La Trinidad, Benguet.

Sigun kenkuana, manarimaan iti panagtrabaho dagitoy iti maysa a kompanya iti bricks nu sadinu kilaat a nagpalya ti makina nga ar-aramaten dagitoy isut gapuna nga naipit ti nasao a biktima.

Pinadas dagiti katrabahona nga isalbar ti biag daytoy ngem daksanggasat ta pimmusayen daytoy.

Iti agdama ket mabanbantayan ti bangkay daytoy iti kompanyada bayat a maur-uray ti panakaipaawid daytoy.