--Ads--
photos | Northern Luzon Command, AFP

BAGUIO CITY – Naan-anayen a nadalusan manipud iti impluwensiya ti komunista a grupo ti 12 a barangay ken tallo nga organisasyon a konektado iti nasao a grupo.

Babaen daytoy iti dokumento a pinirmaan ti Northern Luzon Command (NOLCOM) ti AFP ken Directorate for Integrated Police Operations – Northern Luzon (DIPO – NL) ti PNP.

Kabayatan ti Area Clearing Validation Committee (ACVC) Meeting nga indauluan da NOLCOM Deputy Commander, Brigadier General Andrew Costelo ken PNP-DIPO-NL Deputy Director. PMGen Domingo Cabillan ket indeklarada a nawayan manipud iti insurhensia dagiti barangay ti Dalican, Guina-ang ken Mainit sadiay munisipyo ti Bontoc; dagiti barangay ti Aguid, Fedilisan, Madongo, Bangaan, Pide ken Angkileng sadiay munisipyo ti Sagada ken dagiti barangay ti Balintaugan, Bagnen Proper ken Bagnen Oriente sadiay munisipyo ti Bauko.

Naideklara metlaeng a ‘cleared’ ti tallo nga organisasyon a konektado iti komunista a grupo kasaruno ti panakarippuog ti istruktura ti grupo a binuangay ti komunista a grupo iti uneg dagiti nasao nga organisasyon.

Naamuan a dagiti 12 a barangay ken dagiti tallo nga organisasyon ket focus areas wenno lugar ti operasyon ti Platoon William ti Kilusang Larangang Gerilya – Abra, Mountain Province, Ilocos Sur.