--Ads--

BAGUIO CITY – Nasarakan ti La Trinidad Municipal Police Station ken ti Municipal Environment and Natural Resources Office – La Trinidad ti walo a napukan a pina trees sadiay Chinese Village, Puguis, La Trinidad, Benguet.

Manarimaan ti panagronda dagitoy idi nasarakanda ti walo a napukan a kayo a saleng ken lima pay a siguden a napukan a kayo.

Agtultuloy ita ti imbestigasyonda para iti pakabigbigan dagiti adda iti likodan ti pangpukan kadagiti nadakamat a kayo.

Dukduktalen met laeng ti pulisya ti pakabigbigan ti agtagikua iti lugar a nakaputedan dagiti saleng ken no addaan daytoy iti kaskenan a papeles.