--Ads--
DROWNING INCIDENT

BAGUIO CITY- Pimmusay ti 2-anyos nga ubing kalpasan a nalmes iti Irrigation Canal sadiay San Luis, Pudtol, Apayao idi kalman.

Maibasar iti imbestigasyon, nakaawat ti Pudtol Fire Station babaen iti panangidaulo ni Insp Zaldy C Tugaoen ti awag idi alas tres singkwenta ti malem idi kalman seknan iti drowning incident iti nasao a lugar.

Naduktalan nga agay-ayam dagiti ubbing ti bisikleta iti kalsada nga asideg iti irrigation canal.

Nakalugan ti 2-anyos a lalaki iti sidecar ti nasao a bisikleta nga imanmaneho dagiti kakadwana nga ubbing.

Nupay kasta, natnag ti bisikleta iti rangkis nga addaan a 30 meters a nangitunda iti panakatnag ti biktima iti irrigation canal.

Dagus a nangipatungpal ti PNP-Pudtol, LDRRMO-Pudtol, Barangay Officials ken maseknan nga umili ti Search and Rescue Operation.

Nasarakan ti bagi ti biktima idi alas otso singko ti rabii iti Irrigation Canal sadiay Amado, Pudtol, Apayao.

Naitaray pay daytoy iti ospital met a naideklara a dead on arrival.