--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti dua nga indibidual bayat a nadunor ti tallo a dadduma pay kalpasan a natnag iti rangkis ti naglugananda a Toyota Tamaraw FX nga addaan plaka a TRR 604 sadiay Guiwe, Amgaleyguey, Buguias, Benguet idi rabii.

Naamuan nga inmaneho ni Frany Calimodag, 31-anyos, mannalon ken residente ti Proper Amgaleyguey, Buguias, Benguet ti nasao a lugan ken addaan daytoy ti innem a pasahero.

Nabigbig dagiti pimmusay a pasahero a da Marceline Calimodag, 51-anyos ken Tyler Bitayan, 58-anyos, agpada a residente ti Proper Amgaleyguey, Buguias, Benguet.

Nabigbig met dagiti nadunor a da Maricel Calimodag, 25; Tony Calimodag, 61 ken Helen Calimodag, 53 bayat a saan a nadangran ni Doming Mangeg, 60, bin-ig a residente ti Proper Amgaleyguey, Buguias, Benguet.

Iti inisyal nga imbestigasyon ti pulisya, pasang-at ti lugan idi saan a nasiputan ti driver ti kurba a paset ti kalsada.

Gapu iti daytoy, naidungpar ti lugan agingga a nabaliktad daytoy ken natnag iti rangkis nga addaan kauneg a 40 a metro.

Naitaray dagiti biktima iti pagagasan ngem naideklara a dead on arrival ti dua kadagitoy.