--Ads--

BAGUIO CITY – Simmuko ti dua a kameng ti New People’s Army (NPA) kadagiti miembro ti Bravo Company, 50th Infantry Battalion ti 55th Infantry Division a nakabase sadiay Sitio Kapanikian, Brgy Camalog, Pinukpuk, Kalinga itay laeng nabiit.

Nabigbig dagitoy a da alyas PINTAS, 57 years old, ken ni alyas ARDY, 53 years old, agpada a residente ti Sitio Babayngan, Brgy. Poswoy, Balbalan, Kalinga, ken miembro ti Milisyang Bayan.

Segun iti AFP Northern Luzon Command, naipasidongda iti custodial debriefing sakbay a nawayawayaan dagitoy.

Immunan nga iningetan ti Northern Luzon Command ti military operations-da iti Cordillera a nangitunda iti panagsuko ti dadduma a miembro ti NPA.

Ginuyugoyda dagiti nabatbati pay a kameng ti armado a grupo a sumukodan iti gobyerno ken agbiagda iti normal, kadawada ti pamilya dagitoy.

—————– Filipino translation ————
BAGUIO CITY – Sumuko ang dalawang kasapi ng New People’s Army (NPA) sa mga miyembro ng Bravo Company, 50th Infantry Battalion ng 55th Infantry Division na nakabase sa Sitio Kapanikian, Brgy Camalog, Pinukpuk, Kalinga kamakailan lamang.

Nakilala ito na sina alyas PINTAS, 57 years old, at si alyas ARDY, 53 years old, kapwa residente ng Sitio Babayngan, Brgy. Poswoy, Balbalan, Kalinga, at miyembro ng Milisyang Bayan.

Ayon sa AFP Northern Luzon Command, isinailalim ang mga ito sa custodial debriefing bago sila pinalaya.

Una nang hinigpitan ng Northern Luzon Command ang military operations ng mga ito sa Cordillera na nagresulta sa pagsuko ng ilang miyembro ng NPA.

Hinikayat naman ng militar ang iba pang kaanib ng armadong grupo na magbalik-loob na sila sa pamahalaan at mamuhay sila nang normal, kasama ang kanilang pamilya.