--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti dua nga indibidual bayat a nadangran ti 10 a dadduma pay iti panaka-aksidente ti maysa a forward truck sadiay Upper Maton, Pudtol, Apayao idi malem kalman.

Maibasar iti report, pasalog iti kalsada ti truck nga addaan plaka a DKA 300 nga imanmaneho ni Gerald Donayre Bonifacio, 26-anyos ken residente ti Lucban, Abulug, Cagayan.

Naamuan a naglaon daytoy ti excavator ken paturong sadiay Poblacion, Pudtol, Apayao.

Nupay kasta, napukawan ti preno ti nasao a trak isut gapuna a napukaw met ti driver ti kontrolna iti manibela agingga a naidungpar ti lugan iti waiting shed.

Dinalapos pay ti trak ti grupo dagiti tattao nga agmermeryenda iti sirok ti maysa a kayo sakbay a naidungpar iti maysa a balay.

Dagus met a nagresponde dagiti pulis, bombero ken maseknan nga umili ken intarayda dagiti biktima iti pagagasan.

Nupay kasta, naideklara a dead on arrival iti pagagasan dagiti biktima a da Jamela Alawin Ibaya, 5-anyos ken Valentina Barad Alawin, 34-anyos.

Sigun iti pulisya, naiturong iti kustodiyada ti driver ti truck a ni Bonifacio kalpasan a nataming iti pagagasan.

Iti agdama ket matamtaming paylaeng iti pagagasan dagiti siyam a dadduma pay a nadangran.

Dagiti pasahero ti truck a nadangran:

  1. Larry Dicierto Canturna, 50-anyos, residente ti Zitanga, Ballesteros, Cagayan
  2. Fernando Alicuben Alvarez, 22-anyos, excavator operator, residente ti Dugo, Camalanuigan, Cagayan
  3. Rolando Conanan Pascual, 58-anyos, excavator helper, residente ti Sta. Cruz, Ballesteros, Cagayan

Dagiti bystanders a nadangran:

  1. Luz Barad Gudayan, 52-anyos, residente ti residente ti Swan, Pudtol, Apayao
  2. Izel Gudayan Budoc, 31-anyos, residente ti Swan, Pudtol, Apayao
  3. Jake Cyrus Alawin Ibaya, 4-anyos
  4. Catherine Emiliano Barad, 31-anyos
  5. Mercy Barad Alawin, 72-anyos
  6. Xander Alawin Angngac, 2-anyos
  7. Geron Donayre Bonifacio, 29-anyos, residente ti Emiliana, Sta. Marcela, Apayao

Nupay manarimaan ti kanayonan nga imbestigasyon iti kaso, manamnama a sumango ti driver iti kaso a Reckless Imprudence Resulting in Double Homicide, Multiple Physical Injuries and Damage to Property.