--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti dua a baro bayat nga agpapaimbag iti pagagasan ti lima nga indibidual kalpasan a naidungpar ti nagluganan dagitoy a Tamaraw FX iti nakaparada a closed van sadiay Taloy Sur Proper, Marcos Highway, Tuba, Benguet idi kalman ti rabii.

Nabigbig dagiti pimmusay a da Melber Caligtan, 32 anyos ken ni Kevin Fermin, 25 anyos, agpada dagitoy a baro, mannalon ken residente ti Taloy Sur, Tuba, Benguet.

Nadangran iti aksidente da Komatso Malaari, driver ti lugan, 31-anyos, baro, manalon, residente ti Taloy Sur, Tuba; Cedrick Pili Dapyawen, 22 anyos, baro, residente ti Bayacsan, Tuba; Vincent Banao Pacas, 23-anyos, naasawan, residente ti Taloy Sur, Tuba, Benguet.

Karaman pay kadagiti nadangran ni Orlando Bayusa Fermin, 47 anyos, naasawaan, mannalon ken ni Kerwin Bayda, 23-anyos, baro, agpada dagitoy a mannalon ken residente ti Poyopoy, Taloy Sur, Tuba Benguet.

Maibasar iti imbestigasiyon, agdaldayasat ti lugan dagiti biktima iti pasalog ken kurbada a paset ti Marcos Highway idi aksidente a naidungpar dagitoy iti closed van a nakaparada iti igid ti kalsada.

Nagresulta daytoy iti pannakadadael ti dakkel a paset ti FX a nangitunda iti panakadunor dagiti nakalugan iti daytoy.

Naitaray a dagus dagiti biktima iti Baguio General Hospital and Medical Center babaen kadagiti nagresponde a kameng ti Tuba MPS ken Tuba BFP ngem naideklara a pimmusay da Melber Caligtan ken Kevin Fermin.

Agtultuloy a matamtamaning iti pagagasan ti lima pay a biktima ti nasao nga aksidente.