--Ads--

BAGUIO CITY – Agpatpataming ita ti 25-anyos a lalaki kalpasan a nakuryente idiay Purok 25, San Carlos Heights, Irisan, Baguio City.

Ti lalaki ket maysa nga aluminum installer a residente ti Upper Pinget, Baguio City.

Maibasar iti imbestigasyon, imet ti lalaki ti aluminum tubular bars bayat a pangato iti maika-dua a kadsaaran ti pasdek idi saanna a nadlaw a naisagid ti igid ti iggemna iti wire a nakaitundaan ti panakakuryente-na.

Dagus met daytoy a naitaray iti pag-agasan.

Nakasagrap ti lalaki iti minor injuries iti makannawan a saka-na.//Bombo Jez Lapizar