--Ads--

BAGUIO CITY – Naaddaan iti engkwentro dagiti kameng ti City Anti Ilegal Drug Unit ti Baguio City Police Office kontra kadagiti nakemmeg a tallo nga indidual a pakairamanan ti maysa a lalaki a menor de edad, maysa a babai ken ti “high value target” iti impatungpal dagitoy a buy bust operation sadiay Barangay Green Water, Baguio City idi kalman.

Nabigbig ti kangrunaan a suspek a ni Michael Calara, 38-anyos ken residente ti Camp 7, Baguio City.

Maibasar iti report, naaddaan iti transaksyon ti suspek iti nagpammarang a buyer iti sangawanan ti maysa a panganan sadiay South Drive ngem nakadlaw ti suspek.

Gapu iti daytoy, kinamat dagiti otoridad idi ginandatna ti naglibas a kadwana ti dua pay a suspek agingga a nakemmeg dagitoy sadiay Loakan Road.

Nakumpiskar kadagiti suspek ti sangapulo a transparent plastic sachet a naglaon iti maatap a shabu, dua a sachet a naglaon iti napagango a bulong ti marijuana, nagduduma a bala ti paltog ken dadduma pay a drug paraphernalia iti lugan dagitoy.

Naipilaan dagiti suspek iti kaso a panaglabing iti RA 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.

Kabayatanna, pimmusay ti maysa a maintenance crew ti City Engineering Office kalpasan a nairaman iti nasao nga engkwentro.

Nabigbig daytoy a ni Miguel Balas Dilinila, agtawen iti limapulo ket pito, ken residente ti City Camp, Baguio City.

Maibasar iti report, nagtaud ti naglugan dagitoy a closed van sadiay Wright Park ken pasubli dagitoy iti opisina ngem nagsardengda iti paset ti Panagbenga Park gapu iti napartak a taray ti kotse iti likodanda a naamuan a lugan dagiti suspek a kamkamaten dagiti kameng ti CAIDU.

Nupay kasta idi nakadanun dagitoy iti opisinada sadiay Motorpool Compound ket nakita dagiti kakadua ti biktima a napaltugan ti ulo daytoy isut gapuna a dagusda nga intaray iti Baguio General Hospital para iti panakatamingna ngem pimmusay met laeng daytoy iti alas siete singkwentay tres iti rabii.

Iti agdama ket agtultuloy ti imbestigasion dagiti pulis ken sapsapulenda ti paltog nga inaramat ti suspek.