--Ads--

BAGUIO CITY- Pimmusay ti tallo nga indibidual bayat a nagsagrap iti nakaro a sugat dagiti tallo a kakaduada iti panakatnag ti nagluganan dagitoy a Toyota Hilux iti rangkis sadiay Tinongdan, Itogon, Benguet idi kalman.

Maibasar iti insial a report ti Itogon Municipal Police Station, tallo dagiti pasahero a pimmusay pakairamanan ti driver a naamuan a kameng ti Phililipine National Police kas maibasar iti nasarakan nga Identification Card iti uneg ti lugan.

Karaman met laeng kadagiti naiturong iti Baguio General Hospital and Medical Center ti 2-anyos nga ubbing.

Mapattapatta met a dumanon iti 50 metro ti kaueng ti rangkis a nakatnagan ti lugan.

Agtultuloy pay laeng ti imbestigasion dagiti awtoridad para iti pakbigbigan dagiti biktima ken ti rason ti panakatnag ti lugan iti nasao a lugar.