--Ads--

BAGUIO CITY – Nagpositibo iti COVID-19 ti kanayonan nga uppat (4) a health workers sadiay Baguio General Hospital and Medical Center (BGHMC) ita nga Abril 26, 2020.

Sigun kenni Mayor Benjamin Magalong, maysa kadagiti pasiente ket babai a doktor nga agtawen ti 61 a residente ti BGH Compound, dua a nurse a babai nga agpada nga agtawen ti 34 a residente ti Bakakeng Central ken Camp 8, Baguio City.

Nagpositibo met laeng iti COVID 19 ti maysa pay a babai a nurse ti BGHMC ken daytoy ket agtawen iti 27 ken residente ti Wangal, La Trinidad, Benguet.

Maipalagip nga idi kalman, April 25 ket nairekord ti walo (8) a kanayonan a kaso ti COVID 19 ditoy siudad ti Baguio.

Iti pakabuklan ket dumanonen iti siam a medical frontliners ti BGHMC a pakairamanan ti tallo a doktor ti nagpositibo iti COVID 19.

Gapu iti daytoy, naipasidong metten iti lockdown ti Barangay Camp 8 ken Bakakeng Central bayat nga agtaltalinaed a naka-lockdown ti Sto. Tomas Proper, BGH Compound, San Luis, Sector 5 Dominican-Mirador ken Woodsgate Subd. Camp 7 gapu iti positibo a kaso ti COVID 19.

Kabayatanna, maibasar iti datus ti Department of Health Cordillera, dumanonen iti pakabuklan a 41 ti positibo a kaso ti COVID 19 ditoy rehion.

Nairekord ti 28 a kaso ditoy siudad ti Baguio, siam sadiay Benguet, tallo sadiay Abra ken maysa sadiay Ifugao.