--Ads--

BAGUIO CITY – Natiliw ti lima a turista gapu iti panangibiaheda ti nasurok P2.5-M a gatad dagiti marijuana kabayatan ti panag-checkpoint dagiti pulis sadiay Dinakan, Dangoy, Lubuagan, Kalinga idi kalman.

Nabigbig dagitoy a da Andrie Punsalan, 21 ken Mark Adrian Aguilar, 18, agpada nga estudyante ken residente ti Mabalacat, Pampanga; da Ramil Limtoyoco Dela Cruz, 21, estudyante ken Alvin Triplett Medel, 24, agpada a residente ti Tala, Caloocan City ken ni Mark Joseph Dela Pena, 23, estudyante ken residente ti Fairview, Quezon City.

Maibasar iti report ti Police Regional Office Cordillera, nakita ti maysa nga intel operative dagiti lima a nakaimet ti maatap a marijuana bricks ken naglugan dagitoy iti parapasahero a bus sadiay Bugnay, Tinglayan paturong sadiay Tabuk City.

Dagus nga inimpormaran ti nasao nga intel operative dagiti kameng ti 2nd Kalinga Provincial Mobile Force Company a nakabase sadiay Barangay Dangoy, Lubuagan isut gapuna a nangisayangkat dagitoy ti checkpoint operation.

Nagresulta daytoy iti panakatiliw dagiti lima ken iti panakakumpiskar kadakuada ti 17 a marijuana bricks nga agdagsen ti 15.028 kilograms, walo a tubular marijuana nga agdagsen ti 5.48 kilograms, dua a babassit a marijuana cigarette nga agdagsen ti 10 grams ken uppat a pakete ti marijuana cookies nga agdagsen iti 360 grams.

Naiturong dagiti natiliw nga indibidual ken nakumpiskar a kontrabando iti kustodiya ti Lubuagan Municipal Police Station para iti dokumentason ken umno a disposisyon ti kaso.

Sumango dagiti lima iti kaso a panaglabsing iti RA 9165 wenno ti Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.