--Ads--

BAGUIO CITY – Agpapaimbag pay laeng iti pagagasan ti innem a pasahero pakairamanan ti driver ti jeep a naidungpar iti igid ti kalsada sadiay Pinas, Barangay Ableg, Pasil, Kalinga idi kalman.

Nabigbig dagitoy a da Virgilio Dagwat Magangan, 30, driver ti nasao a jeep nga addaan iti plaka nga AYT-732; Emerson Golgol, 12; James Lamagan Tabanganay, 12; Mangilig Ricardo Tagitag, 59; Raynold Banoy Baydan, 37; ken ni Jolan Lammawin Lawagan, 9.

Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon ti Pasil Municipal Police Station, pababa ti jeep iti kalsada a paturong sadiay Balbalan idi napukawan daytoy iti preno.

Gapu iti daytoy ket insardeng ti driver ti makina ngem nag-abate latta ti lugan agingga a naidungpar iti kannigid a paset ti kalsada.

Dagus a nagresponde ti Pasil Municipal Police Station ken Bureau of Fire Protection ken intarayda dagiti nadangran iti Kalinga Provincial Hospital.

Iti agdama ket agtultuloy pay laeng ti imbestigasyon ti pulisya iti nasao nga aksidente.