--Ads--

BAGUIO CITY – Malamlamayan ita ti bagi ti 67-anyos a lalaki a nadangran bayat ti panaglukatna ti maysa a banag usarna ti power tools idi Abril 9, iti agdama a tawen.

Nabigbig ti lalaki a maysa a laborer a residente ti Kalipkip, Banangan, Sablan, Benguet.

Maipalagip a padpasen ti lalaki a lukatan ti maysa a metal object bayat nga ar-aramatenna ti power tool idi kellaat a bimtak daytoy.

Nadangran ti kanawan a luppo, tiyan ken rupa ti lalaki nu sadino dagus a naitaray iti ospital ngem pimmusay metlaeng daytoy.

Dagiti nagresponde iti nasao nga insidente ket dagiti kameng ti Sablan Municipal Police Station, Bureau of Fire Protection, 911 on call, ken volunteers.

Narekober iti nakapasamakan ti insidente ti kanayonan a fragments ti 75 mm, ken HE nga awanan ti fuse.//Bombo Jez Lapizar/Bombo Marinel Rodrigo