--Ads--

KIBUNGAN, BENGUET – Pinaparut ken inuram dagiti otoridad ti agarup uppat a gasut duapulo a ribu a gatad ti marijuana plants sadiay Sitio Gusingao, Tacadang, Kibungan, Benguet idi laeng kalman.

Nagresulta ti operasion iti panakadiskubre ti 3500 square meters a plantasion ti marijuana, a namulaan iti agarup dua a ribu a pidaso ti Fully Grown Marijuana Plants.

Nupay kasta, awan ti natiliwan a cultivator iti nasao a mula.

Balligi ti nasao nga operasion, babaen iti nagtipon a pwersa ti ng Benguet 1st Provincial Mobile Force Company, Kibungan Municipal Police Station, Drug Enforcement Unit/Provincial Intelligence Unit ken dadduma pay a maaseknan nga otoridad.