--Ads--

KIBUNGAN, BENGUET- Balligi a nadiskubre ti aggatad ti P360k a dried marijuana stalks bayat ti naisayangkat a marijuana eradication idiay sitio Badeo, Kibungan, Benguet.

Daytoy ket babaen ti balligi nga operasyon nga indauluan dagiti otoridad manipud iti Kibungan Municipal Police Station, ken dagiti dadduma pay a yunit iti Benguet.

Nagresulta daytoy ti pannakadiskubre dagiti dua a plantasyon.

Nupay kasta awan ti natiliwan a cultivator wenno naagmula.//Rose