--Ads--
photo credit to Pcr Tinoc Mps

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga ama kalpasan a natnag iti nauneg a rangkis ti imanmanehona a van sadiay Barangay Eheb, Tinoc, Ifugao idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Wilson Batang-e Jr., 35-anyos ken residente ti Poblacion, Tinoc, Ifugao.

Sigun iti pulisya, naglugan ti biktima iti van daytoy ken nagbiahe paturong iti Buguias, Benguet idi kanikadua.

Nupay kasta, kabayatan ti panagbiahe daytoy iti saan a napintas a paset ti Tinoc-Bugias Road ket mapapati a napukawna ti kontrol iti manibela ti lugan gapu iti nakadlis ken nabasa a sasaaden ti kalsada.

Gapu iti daytoy, natnag ti van iti rangkis nga addaan kauneg a dumanon ti 500 a metro.

photo credit to Pcr Tinoc Mps

Narekober ti bangkay ti biktima babaen iti panagtitinnulong dagiti pulis, soldado ken dagiti empleyado ti lokal a gobyerno ti Tinoc, Ifugao.