--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga ama kalpasan a pinaltogan dagiti saan pay a nabigbig a suspek iti Sunnyside Building sadiay Tabora Park, Lower Magsaysay Avenue, Baguio City idi rabii.

Nabigbig daytoy a ni Felicito Todlem, 59, ken tubo ti Tadian, Mt. Province.

Maibasar iti report ti pulisya, nagturong ti biktima iti maysa a bar iti nasao a lugar ken kabayatan ti panaginomna iti arak ket inasitgan daytoy dagiti dua a suspek.

Kalpasan ti duapulo a minutos ket pimmanaw dagiti suspek, ken rimuar met ti biktima ngem sadiay a napaltogan ti ulona a nangitunda iti ipupusay daytoy.

Iti panangiproseso ti Scene of the Crime Operatives iti crime scene ket naduktalan a natiroan ti likod a paset ti ulo ti biktima, ken nakarekober dagitoy iti basyo ti caliber 45 a paltog.

Iti met panakiuman ti Bombo Radyo kenni PSI Julius Luis, deputy station commander ti Baguio City Police Office Station 2, kinunana a maibasar iti inisyal nga imbestigasyon dagitoy ket posible nga am-ammo ti biktima dagiti suspek.

Dinakamatna a maipaspasidong met iti kaskenan nga interview ti testigo iti nasao a krimen bayat nga am-ammoenda pay nu adda dagiti nakamuntar a CCTV cameras iti asideg ti nakapasamakan ti insidente.