--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti maysa a babai kalpasan nagtakaw iti uneg ti SM sadiay Luneta Hill, Baguio City idi kanikadua.

Nabigbig daytoy a ni Grace Caliga Go, 34-anyos, naasawaan, tubo ti Pangasinan ken residente ti Balili, La Trinidad, Benguet.

Maibasar iti blotter ti pulisya, nakita ti security guard ti suspek a mangidurduron iti cart kabayatan iti panangal-alana kadagiti nagduduma a sabon iti uneg ti maysa a grocery.

Nagturong ti suspek iti counter ken nagbayad daytoy ngem ti laeng twalya ti binayadanna bayat a dagiti sabon ket saan.

Rimwar ti suspek ken sadiay a kinumpronta ti gwardiya.

Dinamag ti gwardiya no adda ti resibo dagiti ginatang ti suspek ngem awan ti naiparang daytoy.

Nakumpiskar iti suspek ti lima a pidaso ti sabon, lima a pidaso ti dark chocolate, cleansing wipes ken cookies nga aggatad amin iti nasurok P2,600.

Naiturong ti suspek iti istasyon ti pulisya para iti panakaipila ti kaso kontra kenkuana. (with Bombo Nikki Agsiweng)