--Ads--

BAGUIO CITY -Inaklon ti City Disaster Risk Reduction Management Office (CDRRMO) a narisgo wenno high risk iti landslide wenno panagreggaay ti amin nga paset wenno luga iti Baguio City.

Iti interview ti Bombo Radyo Baguio kenni DRRM Officer Louie Glenn Lardizabal, kinuna a saan laeng a sumagmamano nga lugar ti narisgo kabayatan ti panagtutudo wenno dagiti kalamidad.

PHOTO | CIVIL DEFENSE CORDILLERA -FB

Binigbigna ti Central Business District kas iti burnham Park kadagiti laeng lugar a saan unay a narisgo iti panagreggaay bayat nga adu dagiti barangay a kanayun a makailislista ti insidente ti panagreggaay tunggal panawen ti panagtutudo wenno adda ti kalamidad.

Karaman kadagiti binigbigna a narisgo wenno high risk iti landslide dagiti ti Barangay Irisan, Asin, San Luis Quezon Hill, Kias, Acop Trail ken Camp 7.

Kinunana a kangrunaan a tuttutukanda dagitoy malaksid a kadawyan kadagiti narisgo ket dagiti dadduma pay a barangay nga adayu iti sentro ti siudad a narigat metlaeng a marespondean.