--Ads--

BAGUIO CITY – Naksayan ti presyo ti karne ti baboy bayat a ngimmato ti presyo ti karne ti baka iti merkado publiko ti siudad ti Baguio.

Sigun kadagiti meat vendors iti merkado publiko, bimmaba iti P20 ti presyo ti tunggal kilo ti karne ti baboy bayat a nanayonan iti P20 ti presyo ti tunggal kilo ti karne ti baka.

Maibasar iti kaudian a presyo, magatang ti pork chop, kasim ken prok ribs iti P330 tunggal kilo bayat a magatang ti liempo, boneless ken ground pork iti P360 tunggal kilo.

Magatang met ti pork loin iti P370 tunggal kilo bayat a ti pork pata iti P320 tunggal kilo ken ti pork liver iti P240 tunggal kilo.

Sigun kadagiti meat vendors, maysa a rason iti panagbaba ti presyo ti karne ti baboy ket ti panagadu ti suplay a naangkat iti dadduma a lugar ken adu metten ti gumatgatang kadagitoy.

Kabayatanna, magatang ti beef ribs, pecho, t-bone ken bulalo iti P380 tunggal kilo bayat a ti beef loin ket P550 tunggal kilo ken ti ground beef ket P420 tunggal kilo.

Sigun pay kadagiti meat vendors iti siudad, idi pay napalabas a lawas a naksayan ti presyo dagiti lakoda a karne ti baboy ken baka.