--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti maysa a babai bayat a maan-anop ti kadwana a natiliwan a nagtakaw ti nagduduma a tagilako iti uneg ti kadakkelan a mall sadiay Luneta Hill, Baguio City.

Nabigbig ti nakemmeg a suspek a ni Casalia Alice de Guzman, 24-anyos, balasang, tubo ti Buguias, Benguet ken residente ti San Carlos Heights, Baguio City.

Maibasar iti blotter ti pulisya, nadlaw ti maysa a saleslady ti panangala dagiti dua a suspek iti sumagmamano a pares ti tsinelas ken maysa a sling bag nga agatad iti agarup P16, 000.00.

Dagosna nga intimbre iti nakaduty a security guard ti insidente ken dagus met a kinomprontar dagitoy ti nasao a gwardia.

Nakemmeg ni De Guzman bayat a nakataray ti kadwa daytoy.

Agtultuloy ti imbestigasyon para iti panakakemmeg ken panakabigbig ti nakalibas a suspek.