--Ads--
photo | Province of Kalinga

BAGUIO CITY – Nailukaten ti P4.715-M ti gatadna a banana trading post sadiay Tabuk City, Kalinga a pinundoan ti Philippine Rural Development Project (PRDP) iti sidong ti Department of Agriculture (DA).

Pormal a nailukat ti pasilidad babaen ti PRDP-Kalinga LGU ken Daram-Cudal Multi-Purpose Cooperative a proponent ti nasao a proyekto.

Sigun kenni Kalinga Provincial Agriculturist Cesar Lagon, makatulong ti pasilidad iti panakapadur-as ti banana industry sadiay Kalinga a maysa kadagiti kangrunaan a produkto dagiti mannalon sadiay.

Naamuan a dumanon iti nasurok 5,200 dagiti mannalon nga agmulmula ti saba sadiay Kalinga ken dumanon iti nasurok 1,920 nga ektarya ti kalawa ti daga a minulaan dagitoy.

Panggep metlaeng ti Kalinga Provincial Agriculture Office a tulongan dagiti banana farmers ti probinsia a mangilako iti produktoda a saba kadagiti private traders.