--Ads--

BAGUIO CITY – Agtultuloy ti imbestigasion ti Baguio City Police Office Station 3 para iti pakabigbigan ti nasarakan a bangkay ti lalaki sadiay Tuding Road, Outlook Drive, Baguio City itay agsapa.

Sigun iti BCPO, naibelleng ti bangkay iti igid ti kalsada ken daytoy ket nakapantalon iti maong, naka-shirt iti blue ken naka-doble daytoy iti t-shirt nga agmaris iti yellow.

Mapattapatta nga agtawen daytoy iti 20 nga agpangato, na-lampong ti buokna ken adda ti dunor iti nagduduma a paset ti bagina.

Naiturongen ti bangkay iti Bahay Damayan sadiay Marcos Highway para iti pannakaipasidong daytoy iti post-mortem examination.

Umap-apela ti BCPO kadagiti asinoman a mapukpukawan iti kabagain nga agturongda sadiay Bahay Damayan para iti panakabigbig ti nasarakan a bangkay.