--Ads--

BAGUIO CITY – Saan paylaeng a nabigbig ti bangkay ti maysa a lalaki a nasarakan iti rangkis iti deppaar ti Shilan-Lamut-Beckel Road sadiay La Trinidad, Benguet idi kalman.

Gapu iti daytoy, umap-apela ni PCI Benson Macliing, hepe ti La Trinidad PNP, kadagiti mapukpukawan ti kabagian tapnu apanda laeng iti Bahay Damayan sadiay Marcos Highway, siudad ti Baguio tapnu kitaen ti nasao a bangkay.

Kinunana a nakasuot ti nasao a bangkay iti nangisit a t-shirt ken sapatos, maong a pantalon, addaan daytoy iti atiddog a buok ken addaan pay ti tattoo ti imahe ti tao iti kanawan a saka.

Sigun kenkuana, maipasidong ti nasao a bangkay iti kanayonan a panagsukimat tapnu maamuan ti kangrunaan a rason iti ipupusay daytoy.

Mapattapatta a pimmusay ti nasao a lalaki, maysa a bulan ti napalabas isut gapuna a marunrunoten ti bangkay daytoy.

————– Filipino translation ———
BAGUIO CITY– Hanggang ngayon ay hindi pa rin nakikilala ang lalaki na natagpuan sa bangin sa Shilan-Lamut-Beckel Road sa La Trinidad, Benguet.

Dahil dito ay umapela si PCI Benson Macli-ing, hepe ng La Trinidad PNP sa mga pamilya na nawawalan ng kaanak na magtungo sa Bahay Damayan na isang punerarya sa lungsod ng Baguio upang tingnan kung ito ang kanilang kaanak.

Aniya, ang nasabing lalaki ay nakasuot ng itim na t-shirt, maong na pantalon, may mahabang buhok at mayroon ding tattoo ng tao sa kaliwang bahagi ng kanyang paa.

Sinabi ni Macli-ing na isasailalim pa sa karagdagang pagsusuri ang katawan upang malaman ang dahilan ng pagkamatay nito dahil tinatayang isang buwan na itong patay.