--Ads--

BAGUIO CITY – Malamlamayan ita ti maysa a baket kalpasan a nasarakan ti bangkay daytoy iti abay ti maysa a waig/karayan sadiay Tebel, Ambayek, Poblacion, Bokod, Benguet idi kalman.

Nabigbig daytoy a ni Mina Palberas Balangay, 83-anyos, residente iti nasao a lugar.

Iti panakiuman ti Bombo Radyo, kinuna ni PSI Vicente Tamid-ay, hepe ti Bokod PNP, a 12 nga aldaw a mapukpukaw ti nasao a baket ken kadagiti nasao nga aldaw ket binirbiruk daytoy dagiti civilian volunteers ken ti local disaster risk reduction and management council.

Kinunana a nasarakan laengen ti bangkay ti baket iti kaadayo nga 800 a metro manipud iti balay daytoy.

Innayonna a marunrunoten ti nasao a bangkay idi nasarakanda daytoy.

Nasarakan ti nasao a bangkay babaen iti panagtitinnulong ti pulisya, BFP, community volunteers, Bokod Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ken ti Cordillera K9 Search and Rescue team.