--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a lalaki kalpasan a natnag ti motorsiklo daytoy sadiay Km. 3, Asin Road, Baguio City idi kalman ti parbangon.

Nabigbig daytoy a ni Albert Lartec Guisala, 24-anyos, residente ti San Carlos Heights, Baguio City.

Maibasar iti report ti pulisya, nagtaud ti biktima iti direksyon ti Marcos Highway ken paturong daytoy sadiay Asin Road.

Nupay kasta, kabayatan ti panagdalyasatna iti kalsada ket aksidente a naidungpar ti motorsiklo iti rangtay a nangitunda iti panakatnagna iti waig.

Naamuan a dumanon iti 10-15 a metro ti kauneg ti nasao a waig.

Dagus met a nagresponde dagiti otoridad ken sadiay a nakitada a dead on the spot ti baro.

Iti agdama, malamlamayan ti bangkay ti baro iti Baguio Memorial Chapel.