--Ads--

BAGUIO CITY – Mamati ti lokal a gobierno ti Benguet a saan pay a masapul a maideklara ti state of calamity iti probinsia uray nakastreken ti African Swine Fever (ASF) sadiay.

Sigun ken ni Governor Melchor Diclas, saan pay met a nakaro ti epekto ti ASF iti probinsia.

Inlawlawagna a maad-adal ti epekto ti ASF sadiay Camp 1, Tuba ken Beckel, La Trinidad.

Impanamnama ti gobernador nga umdas pay ti suplay ti karne ti baboy para sadiay Benguet.

Immunan a naipasidong iti culling wenno naigagara a napapatay ti agarup 230 a baboy kadagiti nasao a barangay gapu iti pangta ti ASF.