--Ads--

BAGUIO CITY- Pimmusay ti maysa a construction worker iti aksidente sadiay Upper, Tomay, La Trinidad, Benguet itay agsapa.

Nabigbig daytoy a ni Marvin Sagandoy Sab-it Jr., 28-anyos, naasawaan ken residente ti Papasok, Tawang, La Trinidad, Benguet.

Maibasar iti imbestigasyon, paturong ti PNP Man Truck iti Shilan, La Trinidad bayat a ti motorsiklo nga imanmaneho ni Sab-it ket paturong sadiay Bahong, La Trinidad.

Nupay kasta, gapu iti kapartak ti motorsiklo ket naidungpar iti kannigid a paset ti PNP man truck.

Dagus a naitaray ni Sab-it iti Benguet General Hospital ngem naideklara a pimmusay.