--Ads--

BAGUIO CITY – Napili kas New Year Baby ditoy siudad ti Baguio ti maladaga a ni Crystal Kaye Diwayan.

Sigun kenni Narciso Padilla, dadaulo ti Office of the Senior Citizen’s Affair (OSCA) ti Baguio City, naipasngay ni Baby Diwayan iti pasado alas dos ti parbangon ti Enero uno.

Kinunana a naipasngay ti maladaga sadiay Baguio General Hospital and Medical Center.

Naamuan a dagiti nagannak ni Baby Diwayan ket manipud sadiay Boliney, Abra.

Naipaayan ti nasao a maladaga iti P5,000, ules, bagas, prutas, cookies ken dadduma pay.

Dinakamat pay ni Padilla a dagiti nasao a sagut ket impaay ti maysa nga US Veteran bayat nga adda met ti impaay ti City Social Welfare and Development Office ken ti OSCA.