--Ads--
Source and photos | Kabayan MPS

BAGUIO CITY – Dead on the spot ti maysa a driver kalpasan a natnag iti 60 a metro ti kaunegna a rangkis ti inmanehona nga ti elf truck sadiay Bato, Bashoy, Kabayan, Benguet pasado alas-11 itay laeng agsapa.

Nabigbig daytoy a ni Marfil Sumakey, 28-anyos, naasawaan ken residente ti Bato, Bashoy, Kabayan, Benguet.

Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon ti Kabayan Municipal Police Station, daldalyasaten ti driver ti pababa a paset ti kalsada idi naikaglis ti pilid ti lugan daytoy gapu kadagiti naiwara a darat ken graba iti kalsada.

Nangitunda daytoy iti panakatinnag ti lIsuzu elf
truck nga adaan plate number a UMC 543 iti agarop 60 a metro ti kaunegna a rangkis sakbay a bimmaliktad daytoy iti kalsada.

Rinespondean met dagiti kameng ti Kabayan MPS, BFP-Kabayan, MDRRMC ken Barangay Officials ti nasao nga insidente ngem naideklara a pimmusay ti nasao a driver.