--Ads--

BAGUIO CITY – Agpapaimbag paylaeng iti pagagasan ti driver ti parapasahero a van a naidungpar iti poste ti kuryente iti sangwanan ti gate ti Provincial Capitol ti Kalinga sadiay Tabuk City idi agsapa.

Nabigbig daytoy a ni Rogelio Daguio, tubo ti Tanudan, Kalinga ken residente ti Tabuk City, Kalinga.

Maibasar iti report, insalaysay dagiti testigo a pimtok ti sangwanan a pilid ti lugan ken naawanan iti kontrol ti manibela rason a naidungpar iti poste.

Ti nasao a van ket agmaris iti puraw, addaan ti plaka nga AJA 9960 ken nagtaud iti Baguio City.

Dagus met a naiturong iti ospital ni Daguio gapu iti nasagrapna a dunor ken naamuan a daytoy laeng ti kakaisuna a karga ti van idi napasamak ti insidente.