--Ads--

BAGUIO CITY – Sumangsango iti kaso a panagtakaw ken Act of Lasciviousness ti maysa nga estudyante kalpasan a tinakawan ken ginundawayanna ti maysa a balasang sadiay Middle Quezon Hill, Baguio City idi rabii.

Ti suspek ket 18-anyos, Grade 10 student ken residente iti nasao a lugar bayat a ti biktima ket 20-anyos a residente ti Lourdes Subdivision, Baguio City.

Segun iti Baguio City Police Office Station 1, in-guyod ti suspek ti biktima iti nasipnget a paset ti kalsada ken pinaangotanna iti makapaulaw a kemikal babaen iti panyo.

Gapu iti daytoy ket kimmapsot ti biktima, banag a ginundawayan ti suspek ken inarikapna ti nagduduma a paset ti bagi ti biktima sakbay nga inalana ti cellphone ken P4, 000 a kwarta ti biktima.

Idi nagsubli ti pigsa ti biktima ket inkagumaanna ti nagturong iti kuerpo ti pulisya.

Iti met panagresponde dagiti pulis iti panakitinnulong dagiti barangay officials ken barangay tanods ket kinemmegda ti suspek nga iti agdama ket nakabalud iti Baguio City Jail.