--Ads--
photo | BFP-Baguio

BAGUIO CITY – Nauram iti maysa a bodega sadiay Lower Camdas, Baguio City idi malem kalman.

Maibasar iti report ti BFP-Baguio, naitawag iti opisinada ti nasao nga uram iti 1:05 ti malem ken naideklara a fire out kalpasan ti 15 a minutos.

Sigun kenni Kagawad Edward Kantala iti Brgy. Camdas, Baguio City ken agtagikua iti nasao a bodega, nakaro ti nagbalin nga epekto ti uram iti maikadwa a kadsaaran.

Nairaman a nauram ti maysa a telebisyon nga atapenna a nagtaudan ti uram.

Dinakamatna pay a dumanon iti nasurok P100,000 ti gatad ti nauram a bodega.