--Ads--

BAGUIO CITY – Manarimaan ita ti panangimbentaryo ti Abra kadagiti kalkalsada iti nasao a probinsia.

Daytoy ket babaen iti Provincial Engineering Office ken ti nabukel a Physical Count Team.

Maibasar iti datus, dumanon iti 45 ti provincial road sections iti entero nga Abra.

Babaen iti nasao nga imbentaryo, maammuan ti kondisyon dagiti kalkalsada sadiay para iti panakamantinir ken panakatarimaan dagitoy.