--Ads--

BAGUIO CITY – Manarimaan ti imbistigasyon dagiti otoridad iti nasarakan a bangkay sadiay Barangay Cabaroan, Tayum, Abra.

Nabigbig daytoy a ni Eleuterio Ayao Blaza, 52 anyos, maysa a tricycle driver ken residente ti Barangay Zone 1, Benesa Compound, Calaba, Bangued, Abra.

Maibasar iti inisyal nga imbestigasyon ti pulisya, nagturong ti lalaki iti talonda kadwana ti maysa metlaeng a mannalon idi June 14, 2022.

Kalpasan iti dayta, imbaonda ti lalaki a gumatang ti meryenda ngem saanen pay a nagsubli.

Dagosda a sinapol ti lalaki ngem saandan a nabirukan.

Nupay kasta, idi laeng kalman ti agsapa, June 15, 2022, nakaawat ti Tayum MPS ti report seknan iti nasarakan a bangkay iti kamaisan iti nasao a lugar.

Agtultuloy met ti imbistigasyon dagiti otoridad para iti rason ti ipupusay ken posible a suspek iti insidente.