--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa nga ina bayat a matamtaming iti pagagasan ti maysa nga anakna ken ti kaanakanna kalpasan a nagaburan ti pagnanaedan dagitoy sadiay Block 34, Lot 14, Pinesville Subdivision, Kias, Baguio City idi malem kalman.

Nabigbig ti pimmusay a ni Gemma De Jesus, 39-anyos bayat a nabigbig ti anakna a ni Nathaniel De Jesus, uno anyos ken ti kaanakanna a ni Lenary De Jesus, onse-anyos nga agpada a nagsagrap iti multiple injuries.

Naamuan a saan met a nadangran ti asawa ken maysa pay nga anak ti biktima a kaduada iti uneg ti balay dagitoy idi napasamak ti insidente.

Narba ti riprap iti ngatoen a paset ti balay dagitoy gapu iti nagtultuloy a panagbayakabak ti tudo idi kalman.