--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a kapitan sadiay munisipyo ti Bangued, Abra kalpasan a sinaneb ti saan pay a nabigbig a suspek sadiay Lubong Proper, Bangued, Abra idi agsapa kalman, July 19.

Nabigbig daytoy a ni Robert Villastiqui nga agdama a Punong Barangay ti Lubong, Bangued, Abra.

Maibasar iti report ti Bangued Municipal Police Station, nakalugan ti biktima iti motorsiklona tapnu apan gumatang ti sigarilyo.

Nupay kasta, pinalpaltogan daytoy ti lalaki a suspek sakbay a dagus a naglibas iti direksion ti provincial road ti Casili East, Bangued, Abra.

Nagsagrap ti biktima iti tama ti bala ti paltog iti nagduduma a paset ti bagi daytoy.

Maibasar iti salaysay dagiti testigo, nakasuot ti suspek iti nalabbaga a long sleeve, nangisit a short pants ken naka-kallugong.

Iti agdama, manarimaan ti imbestigasyon ti pulisya iti nasao a krimen.