--Ads--

BAGUIO CITY – Nakemmeg ti maysa a kargador ken ti kadwana a menor de edad kalpasan a nakumpiskar kadakuada ti marijuana oil iti naisayangkat a checkpoint operation sadiay Callagdao, Tabuk City, Kalinga.

Nabigbig ti kargador a ni Reynante Bulatao Bulayang, 25-anyos, naasawaan ken ti kadwana a menor de edad ken agpadada a residente ti Binongsay, Malin-awa, Tabuk City, Kalinga.

Sigun iti pulisya, insayangkat dagiti otoridad ti checkpoint operation kontra iti dua.

Resulta daytoy ti naawat dagiti otoridad nga impormasyon seknan iti panangibiahe dagiti dua iti iligal a droga babaen iti nangisit a motorsiklo.

Nakumpiskar manipud kada Bulayang ti dua a 15 ml a botelya a naglaon ti maatap a marijuana oil.

Naamuan pay a dagiti dua ket baro a nabigbig a drug personalities sadiay Kalinga.