--Ads--

BAGUIO CITY – Addan iti nasayaat a kasasaad ti 11-anyos a babai a nadungpar ti 16-anyos a motorista sadiay KM 5, Asin Road, Baguio City idi Mayo 5.

Maibasar iti imbestigasyon, nakasagrap ti biktima ti panakadangran iti ulo ken ababa a paset ti likod daytoy.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni PMaj. Harriet Bulcio, pannakangiwat ti Baguio City Police Office, nagdesisyon ti pamilya ti biktima a bayadan ti pamilya ti suspek dagiti medical expenses ti biktima ken saanen a nangipila ti reklamo dagitoy.

Gapu iti dayta, maipagpaganetget kadagiti nagannak a dagitoy ti liable apaman a mapilaan ti reklamo dagiti annak dagitoy a menor-de-edad kas maibasar iti linteg.

Para met kadagiti vehicular traffic accidents, liable ti akinkukua iti lugan wenno motor a nangipausar iti menor-de-edad a nairaman iti aniaman a kita ti aksidente.

Kabayatanna, dinakamat ni PMaj. Bulcio a posible a maipaima iti City Social Welfare and Development Office (CSWDO) ti menor-de-edad a suspek, depende iti kinadagsen ti krimen a naaramidna.//Bombo Jez Lapizar