--Ads--

BAGUIO CITY – Nakaruaren iti pagagasan ken addan iti nasayaat a kasasaad ti driver ti mini dump truck a natnag idiay Agpaoa Drive, Camp 7, Baguio City idi Mayo tres.

Ti driver ket 41-anyos a residente ti Poliwes, Baguio city.

Maibasar iti imbestigasyon, agibaba ti driver ti kargana a daga iti lugar a nakapasamakan ti insidente ngem nalukneng a daga ti naatrasanna a rason ti pannakatnag ti luganna iti rangkis nga addaan kauneg a 25 meters.

Iti interview ti Bombo Radyo kenni PMaj. Harriet Bulcio, panakangiwat ti Baguio City Police Office, dua nga aldaw a nagtalinaed ti lalaki iti balay-pag-agasan para iti panakataming ti nasagrapna a sugat iti nagduduma a paset ti bagi-na.

Iti agdama, agtultuloy ti follow-up check daytoy para iti ad-adda a panagrekoberna.

Kabayatanna, napag-amwan a maipawil ti agi-dump ti daga iti nakapasamakan ti aksidente.//Bombo Jez Lapizar