--Ads--

BAGUIO CITY – Nauram ti Old Municipal Hall ti Bakun, Benguet a masarakan sadiay Barangay Poblacion idi malem kalman.

Maikonkonsidera a Cultural Heritage ti munisipyo ti nasao a pasdek nga agserserbi metlaeng kas evacuation center, guest house para kadagiti turista ken naituding a mapagbalin a museum.

Maibasar iti imbestigasyon ti BFP-Bakun, faulty electrical wiring ti rason ti uram.

Naamuan a naipasdek ti nasao nga istruktura idi May 25, 1959 ken naaramat kas municipal hall ti Bakun agingga a naiyakar ti municipal seat sadiay Barangay Ampusongan idi 1980s.