--Ads--

BAGUIO CITY – Naipanamnama iti pannakaipalpas ita a tawen dagiti bike lanes ti Baguio City.

Gapu iti dayta, agtultuloy iti pannakapintura dagiti bike lanes ti syudad.

Maibasar iti report, dumanon iti P50 milyon ti nailatang a pondo para iti pannakapintura dagiti kalsada ken signages para iti nasao a bike lane.

Karaman kadagiti kalsada a makargaan ti bike lanes ket dagiti kalsada iti sentro ti syudad ken sumagmamano a barangay roads a pakairamanan ti Loakan-Apugan Barangay Hall agingga Leonard Wood Road; BGH Rotonda agingga Panagbenga Park via Military Cut-off; Justice Hall agingga Kalaw Street via Harrison Road; Governor Pack agingga BGH Rotonda; Harrison Road agingga M. Roxas via Magsaysay Street/ Bonifacio Street; ken City Hall agingga Marcos Highway via Legarda Road.

Sigun iti City Engeenirings Office, dumanon iti 1.2 meters ti kalawa dagiti bike lanes kadagiti napili a kalsada iti syudad.

Kagiddan iti dayta, manarimaan metten iti pannagadal para iti singasing nga ordinansa para iti bike lanes ti syudad.