--Ads--

BAGUIO CITY – Nailista iti probinsia ti Benguet ti kaunaan a biktima ti panagdalapos ti bagyo a Ulysses.

Nabigbig daytoy a ni Felix ‘Tinoy’ Boguite, 60-anyos, residente ti Talete, Busoc, Poblacion, Atok, Benguet.

Sigun kenni Meriam Lingaling, kaanakan ti biktima, adda ti ulitegna iti sirok ti balay daytoy idi kalman parbangon tapnu agluto koma idi natupakan ti adu a puon ti kawayan ti balay.

Dagus met a naisayangkat ti rescue ken clearing operation nupay saanen a nakalasat ti biktima gapu kadagiti dunor a nasagrap daytoy, partikular iti ulo ken dadduma a paset ti bagina.

Kinuna met ti pulisya a naaramid iti light materials ti balay a rason iti nalaka a panakadadael ti bubong idi naitupak dagiti puon ti kawayan.