--Ads--

BAGUIO CITY – Pimmusay ti maysa a lalaki kalpasan a tinagtagbat daytoy ti kalugaranna sadiay Luna, Apayao idi kalman.

Nabigbig ti biktima a ni alyas ‘June’ a residente ti Calayucay, Luna, Apayao bayat a ti suspek ket nabigbig a ni Romeo Paligat, adda iti legal nga edad, baro ken residente met laeng iti nasao a lugar.

Maibasar iti imbestigasyon dagiti pulis, kinuna ti suspek nga idi napalabas a tawen ket dinangdangran ti biktima ti amana ken mapapati nga ibelleng kuma ti biktima ti amana iti karayan ngem adda ti nakakita kadagitoy.

Sigun iti pulisya, ditoy a nagramot ti sakit ti nakem ti suspek iti biktima agingga a naaramidna ti nasao a krimen.

Sumangsango metten ti suspek iti kaskenan a kaso.