--Ads--

Mangipila ita nga aldaw ti ACT-CIS Partylist ti gakat tapno agbalin a libre ti dokumento a kasapulan iti trabaho, dagiti persons with disability (PWD) ken single parents ken tapno makisayan ti gastos dagitoy, iti panagsapul kadagiti panggedanda.

Sigun kenni Erwin Tulfo, Deputy Majority Floor Leader ken ACT-CIS Representative, panggep ti gakat a mangipaay ti libre a dokumento kas iti birth certificate, National Bureau of Investigation (NBI0, Pulis clearance, Barangay Clearance, Health Certificate kadagiti persons with disability (PWD) ken single parents.

Maipalagip nga adda ita ti linteg a libre ti mangala kadagiti kasapulan a dokumento iti panagaplay, ngem para laeng daytoy kadagiti first time job seekers.